อาจจะกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้การรักษาแบบประคับประคองนั้น ได้กลายมามีบทบาทอย่ามากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหลายๆ คนเริ่มเล็งเห็นแล้วว่า ยิ่งรักษาแบบธรรมดามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้คนป่วยรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้น จะดีกว่าหรือไม่ หากเรานั้นเลือกการรักษาแบบประคับประคองทั้งนี้ก็เพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากให้คนป่วยถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ อย่างไรก็ดีหากว่าใครที่กำลังจะทำการรักษาบิดามารดา หรือว่าคนในครอบครัว โดยเน้นไปที่การรักษาแบบประคับประคองมาดูกันดีกว่าว่ามีสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องใดบ้าง  1.การกินอาหาร  สิ่งแรกที่จะต้องระมัดระวังก็คือ การให้รับประทานอาหาร โดยปกติแล้วเมื่อผู้ป่วยใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั้น  …