สายตาสั้นเป็นภาวะการมองเห็นที่วัตถุที่อยู่ห่างไกลปรากฏพร่ามัว สายตาสั้นเกิดขึ้นเมื่อลูกตายาวเกินไปหรือกระจกตาซึ่งเป็นส่วนหน้าที่ชัดเจนของตามีความโค้งมากเกินไป ทำให้รังสีของแสงหักเหได้ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ภาพเบลอ สายตาสั้นมักจะพัฒนามาตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กและแย่ลงในช่วงวัยรุ่น สายตาสั้นมักเกิดขึ้นในครอบครัว ดังนั้นเด็กที่มีพ่อแม่สายตาสั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะมีอาการเดียวกันนี้มากขึ้น ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อสายตาสั้น ได้แก่: - การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต…