แม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว ที่คนทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บางประเทศก็สามารถจัดการปัญหาและรับมือกับโรคได้แล้ว แต่ในบางประเทศ เช่นประเทศไทยในตอนนี้ก็ยังถือว่าสถานการณ์ยังไม่ค่อยสู้ดีนัก ยังมีการพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอยู่เรื่อย ๆ และผู้ป่วยบางกลุ่มก็ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีได้เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่าง ทำให้หลาย ๆ คนต้องพยายามระมัดระวัง และใช้ชีวิตในแบบนิวนอร์มอลเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อด้วยตนเอง หรือบางคนอาจมองหาความคุ้มครองดี ๆ ด้วยการซื้อประกันโควิด…