แม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว ที่คนทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บางประเทศก็สามารถจัดการปัญหาและรับมือกับโรคได้แล้ว แต่ในบางประเทศ เช่นประเทศไทยในตอนนี้ก็ยังถือว่าสถานการณ์ยังไม่ค่อยสู้ดีนัก ยังมีการพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอยู่เรื่อย ๆ และผู้ป่วยบางกลุ่มก็ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีได้เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่าง ทำให้หลาย ๆ คนต้องพยายามระมัดระวัง และใช้ชีวิตในแบบนิวนอร์มอลเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อด้วยตนเอง หรือบางคนอาจมองหาความคุ้มครองดี ๆ ด้วยการซื้อประกันโควิด เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยง

คงจะดีกว่าถ้าแต่ละคนรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงแบบไหนมากกว่าคนอื่น เพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มการระมัดระวังตนเอง และป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้ จึงขอหยิบยกเอาเรื่องของสถานการณ์เสี่ยงที่แตกต่างกัน ของคน 3 ช่วงวัย มาดูกันว่า คนในช่วงวัยคุณ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบใด จากที่ไหนบ้าง

คนวัยนี้ เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไหนบ้าง?

  • วัยเรียน

การใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาของเด็ก ๆ วัยเรียนนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานสิ่งของบางชิ้นร่วมกัน อย่างเช่นโต๊ะเรียน, อุปกรณ์การเรียนบางชิ้น รวมไปถึงเรื่องอาหารการกินที่อาจไม่ได้สะอาดถูกสุขลักษณะเพียงพอ เด็ก ๆ ผู้ปกครองจึงควรกำชับเด็ก ๆ ให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และพยายามไม่ให้ใช้มือไปสัมผัส หรือแกะเกา บริเวณใบหน้า, ดวงตา, จมูก และปาก เพราะอาจเป็นการนำพาเชื้อไวรัสโควิดเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่ไม่รู้ตัว ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของลูกน้อย และไม่ลืมกำชับให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก

  • วัยทำงาน

คนในวัยทำงานนี่แหละที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงมากที่สุด ด้วยอาชีพการงาน ลักษณะของงานที่ทำ ที่ทำให้จำเป็นต้องออกจากบ้านมาเผชิญความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านการ Work from home ได้ ก็จะมีความเสี่ยงจากการพบปะผู้คนจำนวนมาก หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และในบางบริษัทที่เรียกตัวกลับมาที่ออฟฟิศแล้ว ก็จะมีความเสี่ยงจากการสัมผัสจุดสัมผัสร่วมในอาคารสำนักงาน อย่างเช่นปุ่มกดลิฟท์, เครื่องสแกนนิ้วมือ, ประตูอาคาร และความเสี่ยงจากการใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนมาบ้าง ด้วยเหตุนี้ เหล่าคนวัยทำงานจึงต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ หรือซื้อประกันโควิด

  • ผู้สูงอายุ

วัยผู้สูงอายุนั้นเป็นวัยที่อวัยวะภายในร่างกายเริ่มเสื่อมลง และมีภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำลง จึงเป็นวัยที่ต้องใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพมากกว่าวัยอื่น ๆ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบนี้ วัยผู้สูงอายุ ก็ยังคงเป็นวัยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง และใช้เวลาในการรักษาที่นานกว่า และความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการติดเชื้อมาจากลูกหลานที่ไปนำพาเชื้อไวรัสมาจากภายนอกบ้านอีกที การซื้อประกันโควิดเอาไว้เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านก็เป็นทางเลือกที่ดี